Shadow
Shadow

Een levenstestament, wat is dat?

Levenstestament

 

Een levenstestament is geen ‘gewoon’ testament. In een gewoon testament wordt via de notaris beschreven wat er na het overlijden met je nalatenschap moet gebeuren dus werkt pas na het overlijden.

Een levenstestament wordt ook opgemaakt door een notaris maar werkt voor situaties die kunnen ontstaan of gebeuren tijdens je leven, denk aan een ongeval of een ziekte. In je levenstestament kun je dan beschrijven wie er namens jou je belangen mag behartigen.

Uitvaartverhalen: Het bloemenmeisje

 

  

Afwezig zit ze op de hoek van de bank. Verdwaasd bijna. Even daarvoor heeft ze de deur voor me opengedaan. “Ik ben Sophie,” fluistert ze, terwijl ze van me wegkijkt. Ik schat Sophies leeftijd in op 11 of 12 jaar.
 
“Hoi Sophie,” zeg  ik. “Ik ben Frank. Ik ben hier omdat ik over je moeder kom praten. Wat erg voor jullie, dat ze is overleden.” Het ‘gecondoleerd-woord’ vermijd ik bewust.